Květen 2014

Amulet

6. května 2014 v 13:42 | V.F.
,,Vyprávěj. Vyprávěj" křičí hlasy v mojí hlavě. Je jich mnoho a stále se vracejí, stále mluví. Jsou semnou od doby, co mám svůj amulet. Našel jsem ho. Ležel tam - tam v trávě - ve staré zahradě za zříceným domem, kam se občas chodím procházet. ,,Nesmíš tam. Nesmíš!" promlouvalo mé svědomí. Neposlechl jsem. Šel jsem tam a spatřil ho. Ach.
Třpytil se a lákal, přitahoval mě obří silou. Podlehl jsem, sebral ho a právě v ten moment se začaly hlasy ozývat. Škádlí mě, přemlouvají,našeptávají. Svádí mě do temnoty a stejně jsem ho nemohl zahodit. Nešlo to.
Teď už ale dál nemohu. ,,Mlčte" křičím do studené noci pode mnou. ,,Tak mlčte!" Neposlouchají. ,,Když to uděláš, tak zmizíme. Přestaneme." Posunu nohu ještě dále. ,,Tak dobře. Máte to mít." Udělám velký krok směrem do hluboké tmy. Ach. Ticho. ,,Konečně přestaly." Mou mysl, s posledním cinknutím amuletu, zahalí tichá a uklidňující nicota.